Pribatutasun Politika

 

Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 13. artikuluan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoaren 11. artikuluan xedatutakoaren arabera, ARATZ IKASTOLAk honako informazio hau ematen du kontsultak egiten dituzten edo informazioa eskatzen duten pertsonen datu pertsonalen trataerari buruz:

  • Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?
  • Arduradunaren nortasuna: ARATZ IKASTOLA
  • IFK: F16790693
  • Helbidea: Sandiusterri Kalea, 4 20120 Hernani
  • Tel: 943 55 02 33
  • Helbide elektronikoa: zuzendaritza@aratzikastola.eus

Zein helbururekin erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak? 

Zure datu pertsonalak, kasuaren arabera, formularioetan, postan eta beste dokumentu batzuetan informazio-geruza gisa agertzen den testuari dagokionez tratatzen ditugu, honako hauetarako:

● Jasotako kontsulten eta informazio-eskaeren kudeaketarako eta arretarako.

● Kexak eta erreklamazioak kudeatzeko eta horiei erantzuteko.

● Curriculumak eta lan-poltsa kudeatzeko.

● Gure jardueren berri emateko.

● Gure kontratu edo aurre-kontratu harremanaren kontabilitatea, zergak eta administrazioa kudeatzeko.

Zenbat denborarako gordeko ditugu zure datuak?

Ikastolak eraginpeko kolektiboen datuak gordeko ditu ikastetxearekin duten harremanak irauten duen bitartean, edo emandako baimena ezeztatzen ez den bitartean, tratamendua bertan oinarritzen denean, eta, ondoren, kasu bakoitzean aplikatzekoak diren legezko epeetan eta datuak biltzeko helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran. Zerbitzu edo tratamendu bakoitzerako beharrezkoak diren datuak baino ez dira eskatzen; beraz, datu horiek jakinarazi ezean, ezin izango dira eman.

Zein da zure datu pertsonalen tratamendurako legitimazioa?

Zure datu pertsonalak tratatzeko legezko oinarria, helburu zehatz baterako edo batzuetarako kontsulta egiten edo informazioa eskatzen duen interesdunaren adostasuna da.

Zure datu pertsonalak jakinaraztea beharrezkoa da kontsultari edo eskaerari erantzuteko.

Tratamenduaren arduradunak lortu nahi dituen interes legitimoak betetzea, hornitzaileei edo balizko hornitzaileei zerbitzuak ematen dizkieten harremanetarako pertsonen datuen tratamenduari dagokionez.

Zein hartzaileri komunikatzen zaizkio zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei utziko, legeak hala agintzen duenean izan ezik.

Zein dira zure eskubideak zure datuak ematen dizkiguzunean?

Gure posta helbidera edo zuzendaritza@aratzikastola.eus helbide elektronikora bidalitako idatzi baten bidez, zure datu pertsonalei buruzko eskubide hauek baliatu ahal izango dituzu, araudian aurreikusitako egoera eta baldintzetan:

– Sarbide-eskubidea: zure datuak tratatzen ari diren ala ez jakiteko.

– Zuzentzeko eskubidea: datu okerrak zuzentzeko.

– Ezabatzeko eskubidea: tratamendua bertan behera uzteko, besteak beste, bildu ziren helburuetarako beharrezkoak ez direnean.

– Aurka egiteko eskubidea: egoera zehatzetan tratatzeari utz diezaioten, premiazko arrazoi legitimoak daudenean, edo balizko erreklamazioen egikaritzan edo defentsan izan ezik.

– Tratamendua mugatzeko eskubidea: kasu jakin batzuetan tratamenduaren irismena mugatzeko, baina haren kontserbazioa bermatuz.

– Datuen eramangarritasunerako eskubidea: aldez aurretik emandako datuak jasotzeko edo hirugarren bati bidaltzeko.

– Aldez aurretik emandako baimena edozein unetan ezeztatzeko eskubidea.

Zure eskubideak baliatzeko, zure nortasuna egiaztatu beharko duzu. Era berean, Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazio bat aurkezteko eskubidea izango duzu, bereziki zure eskubideak baliatzean gogobetetzerik lortu ez baduzu.

Segurtasun neurriak

Ikastolak konpromisoa hartzen du datu pertsonalak sekretupean gordetzeko eta beharrezko neurriak hartuko ditu datu horiek aldatzea, galtzea, baimenik gabe tratatzea edo eskuratzea saihesteko, aplikatzekoa den araudian ezarritakoaren arabera.

Zentroak segurtasun-neurri teknikoak eta antolakuntzakoak ditu ezarrita, datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta datu horiek aldatzea, galtzea eta baimenik gabe tratatzea eta/edo eskuratzea saihesteko, teknologiaren egoera, biltegiratutako datuen izaera eta dituzten arriskuak kontuan hartuta, giza ekintzatik edo ingurune fisiko edo naturaletik datozenak izan, aplikatzekoa den araudian ezarritakoaren arabera.

Pribatutasun-politika eguneratzea

Datuak babesteko politikaren edukia aldatu ahal izango da, gerta daitezkeen lege-aldaketetara eta kontrol-agintaritzek emandako irizpide eta jarreretara egokitzeko.