logo Aratz Ikastola

Webgune berria eraikitzen / Nueva web en construcción

Ate irekien jardunaldia

Jornada de puertas abiertas

Enero 2022Urtarrilan

  Irakurri dut eta onartzen dut pribatutasun-politika - He leído y acepto la política de privacidad *

  (*) Bete beharreko eremua - Esto campo es necesario

  tel. 943 55 02 33 email. ikasketaburua@aratz.eus

  Pribatutasun Politika

  Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (EB 679/2016 Erregelamendua) 13. artikuluarekin eta Datu Pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko 2018/3 Lege Organikoaren 11.artikuluarekin bat, ARATZ IKASTOLA-k honako informazio hau ematen du kontsultak egin edo informazio eskatzen duten pertsonen inguruko datu pertsonalen tratamenduaren inguruan.

  • Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?
  • Arduradunaren nortasuna: ARATZ IKASTOLA
  • IFZ: R-2000114-E
  • Posta helbidea: Sandiusterri Kalea, 4; 20120 Hernani – Gipuzkoa
  • Tel: 943 55 02 33
  • Helbide elektronikoa: zuzendaritza@aratz.eus
  • Zein helbururekin erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak?

  Zure datu pertsonalak, kasuaren arabera, inprimaki, mezu eta bestelako dokumentuetan agertzen den lehen informazio geruzako testuaren arabera, honetarako erabiltzen ditugu:

  • Jasotako kontsulta eta informazio eskaera kudeatu eta erantzuteko;
  • Kexa eta iradokizunen kudeaketa aurrera eramateko;
  • CV eta lan-poltsaren kudeaketa;
  • Gure aktibitateei buruzko informazioa eskaintzeko;
  • Gure kontratu edo aurre-kontratu harremanaren kudeaketa kontable, fiskal eta administratiborako.
  • Zenbat denboran mantentzen ditugu zure datu pertsonalak?

  Emandako datu pertsonalak jaso ziren helburua betetzeko behar adina denboran mantenduko dira eta baita datu horien helburu eta tratamendutik eratorri litezkeen balizko ardurak zehazteko ere.

  • Zein da zure datu pertsonalen tratamendurako legitimazioa?

  Zure datu pertsonalen tratamendurako legezko oinarria kontsulta egin edo informazioa eskatzen duen interesdunak helburu jakin baterako edo hainbatetarako ematen duen onarpenean dago.
  Zure datu pertsonalak ematea beharrezkoa da kontsulta edo eskaera erantzuteko.
  Tratamenduaren arduradunaren interes legitimoak asetzea, hornitzaileetan edo balizko hornitzaileetan zerbitzuak ematen dituzten kontaktuko pertsonen datu pertsonalen tratamenduari dagokionean

  • Zein hartzaileri komunikatzen zaizkio zure datu pertsonalak?

  Zure datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei emango, legezko betebeharrik ezean.

  • Zein dira zure eskubideak, datuak ematen dizkiguzunean?

  ARATZ IKASTETXE-ra zuzendutako aurrez aipaturiko posta helbidera idatzi bat bidaliz edo  zuzendaritza@aratz.eus helbidera mezu elektroniko bat idatziz, zure datu pertsonalenei dagokionez, datu babesaren araudiak ezartzen dituen egoera eta baldintzekin bat honako eskubideak dituzu:

  • Sarrera edo irispide eskubidea: zure datu pertsonalak Ikastolaren eskutik tratatzen ari diren edo ez ezagutzeko.
  • Zuzentzeko eskubidea: zehatzak ez diren datuak zuzentzeko.
  • Ezerezteko eskubidea: zure datu pertsonalak ezerezteko, besteak beste, datu horiek jasoak izan ziren helburua betetzeko jada beharrezkoak ez diren kasuetan.
  • Aurka egiteko eskubidea: egoera jakin batzuetan eta zure kasu berezi bat dela eta, zure datu pertsonalen tratamenduaren aurka egin ahal izango duzu; kasu horietan, datuak tratatzeari utziko diogu, premiazko arrazoi legitimoetan edota balizko erreklamazioak egin edota horien aurreko defentsa kasuetan salbu.
  • Tratamendua mugatzeko eskubidea: egoera jakin batzuetan, zure datuen erabilera mugatzeko. Kasu horietan, ARATZ IKASTOLA-k erreklamazioak egin edota horien aurreko defentsarako soilik gordeko ditu.
  • Datuak transferitzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua baimendua den eta onarpenean edo kontratu baten exekuzioan oinarrituta dagoen kasuetan ere eskubidea izango duzu eman dizkiguzun datuak modu antolatuan, ohiko erabilera eta irakurketa mekanikodun formatuan jasotzeko, baita horiek beste arduradun bati transmititzeko eskatzeko ere.
  • Aurretiaz emandako adostasuna edozein momentutan ezeztatzeko eskubidea.

  Era berean, Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazio bat aurkezteko eskubidea izango duzu, bereziki zure eskubideak gauzatzerakoan ez bazara ados geratu. Horretarako idatzi bat bidali behar duzu posta helbide honetara: Jorge Juan Kalea, 6, 28001 – Madril; edo bere egoitza elektronikoaren bidez ere egin dezakezu (www.agpd.es).
  Edozein kasutan zure eskubideak egikaritzeko orduan zure NAN-aren kopia bat atxiki beharko duzu zure nortasuna egiaztatzeko.

   


  Política de Privacidad

  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), y con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos digitales, el Colegio ARATZ IKASTOLA facilita la siguiente información en relación al tratamiento de los datos personales de personas que realizan consultas o solicitan información.

  • ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
  • Identidad del Responsable: ARATZ IKASTOLA
  • CIF: R-2000114-E
  • Dirección postal: Sandiusterri Kalea, 4 20120 Hernani
  • Teléfono.: 943 55 02 33
  • Correo electrónico: zuzendaritza@aratz.eus
  • ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

  Tratamos sus datos personales, según el caso en relación al texto que aparece como primera capa informativa en formularios, correo y otros documentos para:

  • La gestión y atención de las consultas y solicitudes de información recibidas.
  • La gestión y atención de quejas y reclamaciones
  • La gestión de currículos y bolsa de trabajo.
  • Con fines divulgativos sobre nuestras actividades
  • Con fines de gestión contable, fiscal y administrativa de nuestra relación contractual o precontractual.
  • ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?

  Los datos personales facilitados se conservarán el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

  • ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?

  La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento del interesado que realiza la consulta o solicita información, para uno o varios fines específicos.
  La comunicación de sus datos personales es necesaria para atender la consulta o solicitud.
  La satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento en lo que respecta al tratamiento de los datos de las personas de contacto que presten servicios en los proveedores o potenciales proveedores.

  • ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales?

  Sus datos personales no se cederán a terceros, salvo obligación legal.

  • ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?

  Mediante escrito dirigido a nuestra dirección postal o a través del correo electrónico zuzendaritza@aratz.eus Ud. podrá ejercer los siguientes derechos en relación a sus datos personales, en las circunstancias y condiciones previstas en la normativa:

  • Derecho de acceso: para conocer si sus datos están siendo tratados o no.
  • Derecho de rectificación: para corregir los datos inexactos.
  • Derecho de supresión: para que cese su tratamiento cuando, entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
  • Derecho de oposición: para que dejen de tratarse en circunstancias concretas, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
  • Derecho a la limitación del tratamiento: para limitar el alcance de su tratamiento en determinados casos, pero asegurando su conservación.
  • Derecho a la portabilidad de los datos: para recibir los datos previamente facilitados o solicitar su envío a un tercero.
  • Derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento previamente otorgado.

  De la misma forma, Ud. tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la siguiente dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid, o a través de su sede electrónica (www.agpd.es).
  Para el ejercicio de sus derechos Ud. deberá aportar copia de documento oficial que acredite su identidad.